Mozaik

A Hülyeség Kora  (2009)

A Hülyeség Kora  [ ... ]

Tovább a cikkhez
Kisangyalkák

Kisangyalkák


12 kislány [ ... ]

Tovább a cikkhez
Planetshakers: Egység

Planetshakers: Egység


 [ ... ]

Tovább a cikkhez
Dávid - bibliai film

Dávid - bibliai film két [ ... ]

Tovább a cikkhez
Tűzálló

Tűzálló (Tűzbiztos házasság, [ ... ]

Tovább a cikkhez
Az elszabadult nő (2004)

AZ ELSZABADULT NŐ (2004)Michelle [ ... ]

Tovább a cikkhez
Az érintés

Az érintés

Hogyan tudja [ ... ]

Tovább a cikkhez
Egy távoli mennydörgés

Egy távoli mennydörgés

(Szinkronban [ ... ]

Tovább a cikkhez
Mit tenne Jézus?

MIT TENNE JÉZUS?

A [ ... ]

Tovább a cikkhez
Nem ma (2013)

Nem ma (2013) A filmről [ ... ]

Tovább a cikkhez
A KUPAKTANÁCS (2009)

A KUPAKTANÁCS (2009)

Képzeld [ ... ]

Tovább a cikkhez
Boszorkánykanyar

Boszorkánykanyar [ ... ]

Tovább a cikkhez
Tízparancsolat

Tízparancsolat


Animációs [ ... ]

Tovább a cikkhez

  A FEKETE LOVAS (A kinyilatkoztatás [ ... ]

Tovább a cikkhez
A Biblialopó (3 részes)

A Biblialopó

3 részes [ ... ]

Tovább a cikkhez
ELSZABADULT KEGYELEM (2013)

ELSZABADULT KEGYELEM (2013)
 

A [ ... ]

Tovább a cikkhez

A Parázna Nő
UTCAI PERFORMANSZ
Jó reggel azonban ismét ott vala a templomban, és az egész nép hozzá méne; és leülvén, tanítja vala őket.
Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vivének hozzá, a kit házasságtörésen kaptak vala, és a középre állítván azt, Mondának néki: Mester, ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörő.
A törvényben pedig megparancsolta nékünk Mózes, hogy az ilyenek köveztessenek meg: te azért mit mondasz?
Ezt pedig azért mondák, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt mivel vádolniok. Jézus pedig lehajolván, az ujjával ír vala a földre. De mikor szorgalmazva kérdezék őt, felegyenesedve monda nékik: A ki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. És újra lehajolván, írt vala a földre.
Azok pedig ezt hallván és a lelkiismeret által vádoltatván, egymásután kimenének a vénektől kezdve mind az utolsóig; és egyedül Jézus maradt vala és az asszony a középen állva. Mikor pedig Jézus felegyenesedék és senkit sem láta az asszonyon kívül, monda néki: Asszony, hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott-é téged?
Az pedig monda: Senki, Uram! Jézus pedig monda néki: Én sem kárhoztatlak: eredj el és többé ne vétkezzél!
Ismét szóla azért hozzájok Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: a ki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. János Evangyélioma 8. rész
A BIBLIASZÓL.HU ELŐADÁSÁBAN, BUDAPEST, JUNIUS 7, 2010
 
Minden eszközt be kell vetni az evangélium hirdetéssére.
Egyszerűen nincs több időnk.
És hallám az Úrnak szavát, a ki ezt mondja vala: Kit küldjek el és ki megyen el nékünk?
Én pedig mondék: Ímhol vagyok én, küldj el engemet! Izajás 6:8