Mozaik

József - bibliai film

József - bibliai film  [ ... ]

Tovább a cikkhez
Megmentő Isten

Megmentő Isten


Egy férfi [ ... ]

Tovább a cikkhez

Utcalányból szűzmátka

AZ [ ... ]

Tovább a cikkhez
KeresőA keresőgép hatékonyabban [ ... ]

Tovább a cikkhez
Kiközösítve (2008) újratöltve!

Kiközösítve (2008)

Ez a film [ ... ]

Tovább a cikkhez
Válaszút  (2012)

Válaszút  (2012)
Különböző [ ... ]

Tovább a cikkhez

 Todd White - Szent Szellem! [ ... ]

Tovább a cikkhez
Veszett szabadság

Veszett szabadság.


Raul [ ... ]

Tovább a cikkhez
A Teljes Evangéliumi Kereszténység (Full Gospel Christianity)

A Teljes Evangéliumi Kereszténység [ ... ]

Tovább a cikkhez
Egy lélekszörfös szíve

Egy lélekszörfös szíve
 

 

 

Valós [ ... ]

Tovább a cikkhez
Mit tenne Jézus?

MIT TENNE JÉZUS?

A [ ... ]

Tovább a cikkhez
Hit teszt (2015)

Hit teszt

 


https://gloria.tv/video/jRCwMCyuwxVb3r98qZ6aqdjfr   [ ... ]

Tovább a cikkhez
Dávid - bibliai film

Dávid - bibliai film két [ ... ]

Tovább a cikkhez

A Háromszáz
(keresztény verzió)
300 [ ... ]

Tovább a cikkhez
A KEGYELEM KÁRTYÁJA (2010)

A KEGYELEM KÁRTYÁJA (2010)

 


 

 

Minden [ ... ]

Tovább a cikkhez
Igazából mennyország

Igazából mennyország (a Mennyország [ ... ]

Tovább a cikkhez

A Parázna Nő
UTCAI PERFORMANSZ
Jó reggel azonban ismét ott vala a templomban, és az egész nép hozzá méne; és leülvén, tanítja vala őket.
Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vivének hozzá, a kit házasságtörésen kaptak vala, és a középre állítván azt, Mondának néki: Mester, ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörő.
A törvényben pedig megparancsolta nékünk Mózes, hogy az ilyenek köveztessenek meg: te azért mit mondasz?
Ezt pedig azért mondák, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt mivel vádolniok. Jézus pedig lehajolván, az ujjával ír vala a földre. De mikor szorgalmazva kérdezék őt, felegyenesedve monda nékik: A ki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. És újra lehajolván, írt vala a földre.
Azok pedig ezt hallván és a lelkiismeret által vádoltatván, egymásután kimenének a vénektől kezdve mind az utolsóig; és egyedül Jézus maradt vala és az asszony a középen állva. Mikor pedig Jézus felegyenesedék és senkit sem láta az asszonyon kívül, monda néki: Asszony, hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott-é téged?
Az pedig monda: Senki, Uram! Jézus pedig monda néki: Én sem kárhoztatlak: eredj el és többé ne vétkezzél!
Ismét szóla azért hozzájok Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: a ki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. János Evangyélioma 8. rész
A BIBLIASZÓL.HU ELŐADÁSÁBAN, BUDAPEST, JUNIUS 7, 2010
 
Minden eszközt be kell vetni az evangélium hirdetéssére.
Egyszerűen nincs több időnk.
És hallám az Úrnak szavát, a ki ezt mondja vala: Kit küldjek el és ki megyen el nékünk?
Én pedig mondék: Ímhol vagyok én, küldj el engemet! Izajás 6:8