Kiközösítve (2008)Sara és családja a Jehova tanúi közösség tagjai.
A tizenhét éves lány szigorú vallási előírások közepette nőtt fel.
Gyakran elkíséri szüleit, amikor házról házra, lakásról lakásra járnak, hogy hirdessék egyházuk tanításait,
beszéljenek az Ítélet napjáról és az örök megváltásról.
A gondok akkor kezdődnek, amikor Sara beleszeret Teisbe, aki nem tagja a gyülekezetnek.
Szerelmük lopott, titkos találkákon keresztül szökken szárba. A lány élete legnehezebb döntése elé kerül.

Ez a film a hamis vallások egyikének a hiábavalóságát mutatja be (Jehova Tanúi).
És hogy mekkora pusztítást tudnak az emberek között végezni!
A filmben főszereplő lányt az  istentagadásba viszi, vagyis jobban mondva elfordul attól az Istentől, akit ismerni vélt eddig.
Ha felcseréled a bibliai újjászületést különböző tanokra és szabályokra, egy ördögi körbe kerülsz, amiből nehéz kilépni.
Mert nem adatott nekünk Jézus nevén kívül más név, mely által megtartathatnánk (Csel. 4:12).

A lány (a 26.ik percnél) konfrontálódik a hitének a zsákutcáival. Döbbenetes jelenet.
Mit mondana ilyenkor egy igazi keresztény? Vajon mit mondana? Hogy mindenki veszni fog, aki nem fogadja el az igazságunkat?

Nos van egy jó hírünk: nem kell elfogadnod emberek igazságát, hanem meg kell ismerned Jézust.
Ő az egyetlen, aki belelát a szívedbe.
Nyisd meg előtte, és Ő megadja neked az eligazítást, ami semmiképpen nem törvények betartását vetíti majd eléd.
Igazán szabad leszel.  Ján. 8:36


Tehát nem tartatol meg sem Krisna, sem Budha, sem Jehova, sem Káli és semmilyen hindu isten neve által,
még Isten egyik neve által sem (pedig van neki sok). Isten maga döntött így.

És nincsen senkiben másban üdvösség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név (Jézus nevén kívűl),
mely által kellene nékünk megtartatnunk (Csel 4:12).    

...feltámasztotta Őt (Jézust az Isten) a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben.
Felül minden fejedelemségen és hatalmasságon és erőn és uraságon és minden néven(!), mely neveztetik nemcsak e világon,
hanem a következendőben is: És mindeneket vetett az Ő lábai alá... Ef 1:20-22
A film más címmel is fut: A hit fogságában
 

 

ÚJ Keresztény játék