Jézus - A kereszténység születése

 

Hogy válhatott Jézus messiássá?
Miként győzte le a keresztény hit az üldözőit? És hogyan váltak a jézusi tanok világvallássá? Az izgalmas történelmi sorozat többek közt ezekre a kérdésekre keres választ a kereszténység első évszázadait felelevenítve.

Mária és József gyermeke, egy világvallás alapítója, és milliók szemében Isten fia. Jézus a világ leghíresebb embere. Mégis, 2000 évvel a halála után még mindig sok a nyitott kérdés az életével és halálának körülményeivel kapcsolatban. Gyógyította a betegeket, enni adott az éhezőknek, és feltámasztotta a halottakat. Csodákat tett, és követői Isten fiaként tekintettek reá – joggal, hiszen halála után három nappal feltámadott, és ismét eljött közénk, hogy elhozza a megváltást a bűnös emberiségnek. De vajon milyen hatalom volt a kezében, hogy hite és tanai le tudták győzni az életében és halálában is ellene uszító rómaiakat?


A kereszténység születése: Messiások
A rómaiak a lehető legmegalázóbb módon végezték ki a Názáreti Jézust. Egy olyan világban, ahol a haláluk körülményei alapján ítélték meg az embereket, Jézusnak a kudarc szimbólumává kellett volna válnia, és az embereknek el kellett volna fordulniuk tőle. Ezzel szemben Jézust messiásként ünnepelték, és a kereszténység gyökeret vert az egész Római Birodalomban. Miként történhetett ez? A sorozat nyitóepizódjában Dr. Michael Scott a kereszténység gyökereit kutatja.

A kereszténység születése: Mártírok
Különös, rejtélyes rítusaik miatt – mint amilyen pl. az áldozás –, és amiatt, hogy nem voltak hajlandóak áldozni a pogány isteneknek, a rómaiak egyre ferdébb szemmel néztek a keresztényekre. Legkeményebb megbüntetésükre, a kivégzésükre eleinte mégis nehezen szánták el magukat, a legenda szerint a dacos Szent Perpetua például maga húzta a torkához hóhérja kardját. A rómaiak elkeseredett erőfeszítései a jézusi tanok eltaposására végül tökéletesen kontraproduktívnak bizonyultak, a kereszténység részben nekik köszönhetően világvallássá vált.

A kereszténység születése: Keresztények
A legvéresebb keresztényüldözés Diocletianus császár nevéhez kötődik – a kritikus időszakot azonban sok Jézus-követő túlélte, s hamarosan megszületett a hierarchikus felépítésű Egyház. Nagy Konstantin – a császárok között elsőként – engedélyezte a keresztény hit a Római Birodalom területén való gyakorlását, és bár Julianus később megpróbálta visszaszorítani az új vallást, a kereszténység és az állam közötti kötelék immár olyan erősnek bizonyult, hogy kísérlete kudercba fulladt. A folyamat betetőzéseként Theodosius császár 380-ban államvallássá tette a kereszténységet, az eretnekek ellen pedig határozottan fellépett.