A Sátán céltáblái
 


Egy keresztény férfi a semmittevésben tölti az életét.
Szenvedélye a televízió és nem tud szabadulni tőle.
Titkos vágya az, hogy saját gyülekezetet alapíthasson.
Imádkozik, hogy Isten változtassa meg az életét és akkor beindul valami.
Akár egy bárban is elkezdheted a gyülekezeted alapítását.


Ez a film fontos üzenetet tartalmaz keresztények ezreinek!


satan celtablai


A film címe utalás a bibliai részre:
Titeket is megelevenített, a kik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik; A kik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk... (Efezusi levél 2)

Tehát a szó szerinti fordítás "A Harag Fiai" lenne.