A 19-ik feleség (2010)

A
mormon valláson belüli harcokról szól a film, ahol akár 50 felesége is lehet egy férfinak.
Egy, látszólag a bibliára alapozott, de hamistanításokkal és félrevezetésekkel megtűzdelt ördögi vallás.
Semmi köze az igazsághoz, sem az élő Istenhez.
Persze, bizonyára vannak mormon közösségek, ahol normálisabb állapotok uralkodnak, de ez nem jelenti azt, hogy most ez miatt a kereszténységhez tartoznak.

Csodálkozom, hogy Attól, a ki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, ily hamar más evangéliomra hajlotok. Holott nincs más; de némelyek zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliomát. De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, a mit néktek hirdettünk, legyen átok. A mint előbb mondottuk, most is ismét mondom: Ha valaki néktek hirdet valamit azon kívül, a mit elfogadtatok, átok legyen. Mert most embereknek engedek-é, avagy az Istennek? Vagy embereknek igyekezem-é tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék. Tudtotokra adom pedig atyámfiai, hogy az az evangéliom, melyet én hirdettem, nem ember szerint való;  Gal.  1:6-11
Chyler Leigh hatalmasat alakít a filmben.


Chyler Leigh